Naše společnost dodržuje pravidla GDPR při zpracování osobních údajů.

Politika kvality a zdravotní bezpečnosti ISŘ ve společnosti Stanislav Ondrák spol.s r.o.

Doprava naší společností je zárukou kvality, bezpečnosti, spolehlivosti, rychlosti a poctivého profesionálního jednání tak, aby Vy, náš zákazník, jste byl vždy s námi plně spokojený

a proto majitel společnosti se

a) zavazuje k zajištění:

 • plnění právních požadavků ČR, EU a zemí zákazníka a cílového určení přepravovaného nákladu při veškeré činnosti společnosti a jejích zaměstnanců
 • plnění požadavků na přepravu krmiv, jejich směsí, premixů a zemědělských produktů podle mezinárodního standardu GMP+  zaměřených na zdravotní nezávadnost
 • stanovení a zajištění požadavků a podmínek pro provoz dopravy s důrazem na zvyšování garancí za kvalitu a zdravotní nezávadnosti přepravovaných produktů podmíněných udržováním čistoty a technického stavu ložných ploch dopravních prostředků
 • vytvoření a dokládání standardizovaných a pracovníkům společnosti a zákazníkům vlastních, dostupných srozumitelných postupů a záznamů odpovídajících požadavkům normy EN ISO 9 001 a GMP+  a v přiměřených podmínkách poskytující důkazy o kvalitě a zdravotní bezpečnosti
 • zajištění odpovídajících pracovních a sociálních podmínek pro zaměstnance a k spravedlivému odměňování podle dosažených výkonů a kvality odvedené práce

b) od svých zaměstnanců očekává:

 • plnění pracovních povinností jako samozřejmost
 • vstřícnost k zákazníkovi
 • loajálnost a sounáležitost ke společnosti
 • standardnost pracovních výkonů s patřičnou flexibilností vymezenou určenými pravomocemi a odpovědnostmi

c) svým zákazníkům garantuje:

 • operativnost, vstřícnosti a plnění jejich stávajících smluvních i zvyšujících se požadavků
 • zajištění kvality a zdravotní nezávadnosti jejich přepravovaných nákladů podle smluvních podmínek, podmíněné správností a úplností jimi poskytnutých informací, zejména týkajících se kvality a popisu přepravovaného nákladu
 • bezpečnost a spolehlivost přepravy a poskytovaných služeb s příslušnými právními zárukami

Nedomice, 01.01.2024                                                                                                                     Stanislav Ondrák